Przetwarzanie danych osobowych - SPA ODNOWA

Przejdź do treści

Przetwarzanie danych osobowych

Informacja o ochronie danych osobowych dla osób korzystających usług
 
SPA ODNOWA w Malborku ul. Daleka 125
 
 
&1
 
 
Administrator danych osobowych
 
Administratorem danych osobowych Gości ODNOWY jest Alfa Jan Majewski 82-200 Malbork ul. Daleka 125, zwany dalej Administratorem.
 
&2
 
 
Cel przetwarzania danych osobowych
 
Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
 
   
 1. zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich lub usług gastronomicznych;
 2.  
 3. dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Administratora w związku ze szkodą poniesioną przez SPA ODNOWA, a wyrządzoną przez gościa SPA ODNOWA lub obrona przed roszczeniami gościa w stosunku do SPA ODNOWA;
 4.  
 5. udokumentowania wykonania usługi dla celów podatkowych (art. 86 Ordynacji Podatkowej);
 6.  
 7. zapewnienia bezpieczeństwa gościom SPA ODNOWA i  innym osobom przebywającym na terenie SPA ODNOWA za pomocą monitoringu;
 8.  
 9. spełnienie obowiązków statystycznych (art. 30 ustawy o statystyce publicznej).
 
W przypadku, gdy Gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Administrator przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do Gościa informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach.
 
 
&3
 
 
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
 
 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa jest umowa o świadczenie usług SPA.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel Administratora.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa dla zapewnienia najwyższej jakości usług dla Gości SPA jest usprawiedliwiony cel administratora
 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji w/w celów.
       
&4
 
 
Jakie dane przetwarzamy
 
 1. Imię Nazwisko
 2. Nr. Telefonu
 3. Adres e-mail
 4. Dzień, miesiąc urodzenia
 5. Alergie
 6. Przebyte choroby
 7. Informacje o wcześniejszych zabiegach medycyny estetycznej
             
&5
 
 
Podmioty którym zostaną przekazane dane osobowe
 
   
 1. podmiotom świadczącym usługi informatyczne i dostarczającym oprogramowanie,
 2.  
 3. firmie księgowej świadczącej usługę obsługi księgowej,
 4.  
 5. firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez Gościa transportu lub przesyłki kurierskiej.
 6.  
 7. firmom świadczącym usługi doradcze oraz kancelariom prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego
 
Ponadto Administrator będzie udostępniać dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.
 
Dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 
&6
 
 
Czas przetwarzania danych osobowych
 
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres korzystania z naszych usług oraz po jego zakończeniu, tj. przez okres jaki przewidują to przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o rachunkowości.
 
&7
 
 
Prawa osób których dane są przetwarzane
 
Osobie, której dotyczą przetwarzane dane osobowe przysługuje prawo do:
 
 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • 5wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
           
Każda osoba, która uważa, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może wnieść skargę do organu nadzorczego (GIODO, ul. Stawki 2, Warszawa).
 
&8
 
 
Kontakt
 
Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcą Państwo skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt:
 
Tel: +48 55 272 26 55 E-mail: hotel@hotel-majewski.pl
 
Alfa Jan Majewski; 82-200 Malbork; ul. Daleka 125
MAJEWSKI HOTEL & SPA

tel. +48 (55) 272-26-55
fax +48 (55) 272-26-51
tel. 533 380 064
hotel@hotel-majewski.pl

Alfa Jan Majewski
ul. Daleka 125,
82-200 Malbork
NIP: 876 020 17 60

linia
RESTAURACJA ALFA CLUB

tel. +48 (55) 272-55-30
tel. 601 800 717
hotel@hotel-majewski.pl

Godziny otwarcia:
pn. - czw..: 14.00 - 22.00
piątek     14.00 - 00.00
sobota:   14.00 - 1.00
niedziela: 12.00 - 20.00

SPA Odnowa

recepcja@odnowa-spa.pl
tel. +48 (55) 272 55 33
tel. 605 866 833

Godziny otwarcia:
SPA, SOLARIUM
pn.- pt. 10.00 - 20.00
sob.  10.00 - 18.00

BASEN
pon.           13.00 - 15.00
                  18.00 - 21.30
wtorek       13.00 - 15.00
                  19.00 - 21.30
środa         13.00 - 15.00
                  18.00 - 21.30
czwartek   13.00 - 15.00
                  19.00 - 21.30
piatek       13.00 - 15.00
                  18.00 - 21.30
sobota:      16.00 - 21.30
niedziela:    nieczynne

HOTEL & SPA
RESTAURACJA
SPA & WELLNESS
linia
MAJEWSKI HOTEL & SPA

tel. +48 (55) 272-26-55
fax +48 (55) 272-26-51
hotel@hotel-majewski.pl

Alfa Jan Majewski
ul.Daleka 125,
82-200 Malbork
NIP: 876 020 17 60

RESTAURACJA ALFA CLUB
tel. +48 (55) 272-55-30
hotel@hotel-majewski.pl

Godziny otwarcia CODZIENNIE:
12.00 - 21.00
Zamawianie dań w godzinach:
12.30 - 20.00
ZAMÓW NA WYNOS LUB NA DOWÓZ!!!
INSTYTUT SPA YASUMI

recepcja@spamalbork.pl
tel. 605 866 833
tel. +48 (55) 272 55 33

Godziny otwarcia:
Instytut Yasumi
pn.- sob. 10.00 - 20.00
niedziela: nieczynne
Basen, Jacuzzi, SAUNY
NIECZYNNE DO ODWOŁANIA
Wróć do spisu treści